TROBA AQUÍ LA TEVA GESTORIA MÉS PROPERA

* ÉS OBLIGATORI INTRODUIR UN CRITERI DE RECERCA

Carme Elena Valero

Carme Elena Valero

Calcular amb antelació la nostre pensió pot evitar-nos sorpreses derivades dels últims canvis normatius.

Josep Ribó

Josep Ribó

Un assessorament expert por ajudar a l’empresa a prendre les millors decisions, en els millors moments.

Cristina Calvo

Cristina Calvo

Coneixes les importants deduccions fiscals que introdueix la nova Llei de Treballadors Autònoms?

 • PARTICULARS
 • RENDA
 • JUBILACIONS
 • VEHICLES
 • ESTRANGERIA
 • CONTRACTES...
 • PIMES i AUTÒNOMS
 • CREACIÓ D’EMPRESES
 • ASSESSORIA LABORAL
 • ASSESSORIA FISCAL i COMPTABLE
 • VEHÍCLES i TRANSPORTS
 • IMPOSTOS...
 

Qüestió de confiança

Els gestors administratius són professionals que assessoren particulars, pimes i autònoms i realitzen tràmits en nom seu davant de les administracions. Per exercir aquesta professió han d’obtenir un títol universitari en dret, economia o empresa, i a més, han de superar una prova oficial de coneixements o bé aprovar el Màster en Gestió Administrativa.

Els gestors administratius han d’estar col·legiats, la qual cosa els distingeix com a professionals reconeguts i qualificats, subjectes a un codi deontològic, fet que ofereix confiança i seriositat als seus clients. Els col·legiats tenen accés a una formació permanent, aspecte indispensable per oferir un servei de qualitat. Les Gestories Admi- nistratives estan presents a tot el territori català i garanteixen un servei personalitzat i proper als seus clients.

 

PARTICULARS

RENDA

Declaració de Renda i Patrimoni: assessorament i gestió personalitzats per obtenir el millor resultat amb la màxima seguretat i garantia.

JUBILACIONS

Planificació i càlcul de la teva jubilació, tramitació de pensions de viduïtat, orfenesa, invalidesa, incapacitat...

VEHICLES

Matriculació, canvi de nom, recurs de sancions, duplicat de la documentació, distintiu ecològic: de forma ràpida i segura.

 
ESTRANGERIA

Tramitació de les gestions per obtenir el permís de residència i treball, reagrupació familiar, tramitació de l’expedient de la nacionalitat espanyola.

CONTRACTES

Assessorament i gestió de tot tipus de contractes: compravenda, lloguer, laboral, mercantils... Assessora’t de quina és la millor opció.

 

PIMES i AUTÒNOMS

CREACIÓ D’EMPRESES

Per començar amb bon peu cal que et deixis assessorar alhora d’escollir el tipus d’empresa més adient per al teu projecte, constitució de societats, autoritzacions administratives...

ASSESSORIA LABORAL

Un servei integral en l’àmbit laboral de la teva empresa: contractes, nòmines, seguretat social...

ASSESSORIA FISCAL i COMPTABLE

Concentra’t en el teu negoci i deixa en mans de la teva gestoria la planificació fiscal, la comptabilitat , els impostos, les subvencions....

VEHICLES i TRANSPORTS

Alta, duplicat i rehabilitació de targetes de transport, matriculació de vehicles, certificat de conductor extra-comunitari...

IMPOSTOS

Definició de la millor política fiscal: declaracions d’IVA, impostos de societats, impostos especials, representació davant l’Agència Tributària, recursos administratius...